PKNORLEN: Decyzja ZWZ PKN ORLEN S A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok

Blisko połowa tej kwoty zasili Skarb Państwa, który jest głównym akcjonariuszem Orlenu. Pozostałe 20.876,76 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy. Proponowany dzień dywidendy to 10 sierpnia, a termin jej wypłaty – 31 sierpnia 2023 r. Przy obecnym kursie akcji stopa dywidendy wynosi 8,6 proc.

Dziennikarze opisują skandaliczne warunki pracy cudzoziemców na budowie Orlenu

  1. Jeszcze tylko dziś, we wtorek, 8 sierpnia można nabyć akcje uprawniające do otrzymania wypłaty.
  2. Solidne fundamenty finansowe umożliwiły zwiększenie nakładów inwestycyjnych do 9,9 mld zł i kontynuację strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przedsięwzięć w zero- i niskoemisyjne źródła energii.
  3. Przez Zarząd PKN ORLEN wysokość dywidendy za 2021 rok została przyjęta przez ZWZ Spółki.
  4. Wyniesie, zgodnie ze strategią, 3,5 zł na jedną akcję, a na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 1,5 mld zł.

WIG, mWIG40 i sWIG80 zanotowały rekordy wszech czasów. Warszawskie indeksy kontynuowały dobrą passę zaliczając kolejną wzrostową sesję z rzędu i nowe szczyty hossy. Wyniki kwartalne producenta urządzeń pomiarowych Apator wsparł najszybciej Europejskie akcje: China Data i Brexit Angst aby ustawić dźwięk rosnący segment energii elektrycznej. Optymizmem napawa także stabilizacja w segmencie gazu po okresie spadków sprzedaży. Technologiczna grupa wypracowała solidne zyski. Do akcjonariuszy może popłynąć ponad 35 mln zł.

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za I kwartał 2024 r. – czat inwestorski z przedstawicielami spółki

Dariusz Kowalik, członek zarządu i dyrektor finansowy w Mex Polska, wyraził satysfakcję z osiągniętych wyników, podkreślając, że wzrost zysków o ponad 100% rok do roku jest sporym sukcesem. Zapowiedział również, że firma zamierza przeznaczyć część zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej oraz zaufaniu do dalszego rozwoju spółki. Pozew przeciwko PKN Orlen złożyli dwaj mniejszościowi akcjonariusze byłej Grupy Lotos — Jan Trzciński i Bogdan Kamola, którzy podczas walnego zgromadzenia Lotosu zgłosili sprzeciw wobec podjęcia uchwały o fuzji z Orlenem.

Fuzja Lotos-Orlen. Sąd oddalił powództwo akcjonariuszy

(to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym), podczas gdy średnio oczekiwano spadku PKB o 1,5 proc., po zerowym wzroście w czwartym kwartale. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się wyjściem indeksów na nowe szczyty wszech czasów. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według Lexatrade –zetelne opinie i informacje o brokerze krajów w okresie styczeń – marzec 2024 roku. A NBP podał dane o obrotach bieżących bilansu płatniczego. Niemiecka Rada Ekspertów Ekonomicznych obniżyła swoje prognozy wzrostu gospodarczego w tym roku, odsuwając w czasie oczekiwane ożywienie największej gospodarki strefy euro. Władze Chin rozważają nowy sposób walki z kryzysem na rynku nieruchomości.

wzrostu zysku, wysoka dywidenda i ogromne perspektywy rozwoju branży!

Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. Dzień dywidendy został ustalony na 10 sierpnia. Tak więc, żeby wziąć udział w wypłacie dywidendy, należy posiadać akcje na swoim rachunku maklerskim po sesji w dniu 8 sierpnia.

Myślą o kupowaniu przez państwo pustych domów i mieszkań od deweloperów.

“Orlenowska dywidenda podnosi także sumę wypłat dywidend od spółek wchodzących w skład indeksu WIG20” – napisano dalej. Suma wypłat dla akcjonariuszy ze spółek z WIG20 w tym roku może sięgnąć 15,5 mld zł. Walne zgromadzenie akcjonariuszy 5 rzeczy które chciałbym wiedzieć zanim zacząłem handlować Orlenu uchwaliło, że dywidenda z zysku za ubiegły rok wyniesie 5,5 zł na akcję. Daje to w sumie 6,39 mld zł, które z zysku koncernu trafią do kieszeni akcjonariuszy. Rok temu dywidenda wyniosła 3,5 zł na akcję, czyli łącznie 1,5 mld zł.

Sama zaś wypłata planowana jest na 31 sierpnia 2023 r. Grupa GPW w I kwartale miała 118,2 mln zł przychodów co oznacza wzrost rok do roku o 5,3 proc. Rdr do 27,2 mln zł, mimo spadku EBITDA o 8,8 proc. W tym roku dywidendowe żniwa na warszawskiej giełdzie będą bardziej obfite niż w poprzednich latach. Poza zwiększeniem deficytu do ponad 90 mld zł przyniosła także aktualizację prognoz dotyczącą wpływów z tytułu dywidend od spółek Skarbu Państwa.

Orlen zarządza sześcioma rafineriami i największą siecią stacji paliw w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie. Grupa przerabia ropę naftową na benzyny, olej napędowy, olej opałowy oraz paliwo lotnicze. NCIndex mocno przegrywa ze wskaźnikami z głównego rynku, a debiutów jest jak na lekarstwo.

Zarząd PKN Orlen rekomenduje przeznaczenie na dywidendę z zysku w 2021 roku 1,49 mld zł, do daje 3,5 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd PKN Orlen zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 6.385,18 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 27.261,94 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,50 zł na akcję. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki – zaznaczono w komunikacie.